Necron Energy

Garanti Şartları

- Necron Elektronik Yazılım Müh. A.Ş.’nin satmakta olduğu ürünler üretim, malzeme ve işçilik hatalarından meydana gelebilecek arızalara karşı teslim tarihinden itibaren iki yıl garantilidir. Bu tip arızalardan dolayı oluşacak işçilik masrafı ve değiştirilen parça bedeli talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.

- Necron Elektronik’de ürün tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre; ürünün teknik servise teslim edildiği tarihten itibaren başlar. Ürünün, garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

- Garanti kapsamı içerisindeki tamirat veya değişimlerde tüketici, istendiği takdirde garanti kartını veya faturasını göstermekle yükümlüdür.

- Ürünlerimizin garanti süresi içinde aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu, maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması veya tamir için gereken azami sürenin aşılması, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde, sırasıyla satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği kanalında raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.

- Onarımlar Necron Elektronik servis merkezinde veya yetkili teknik servislerinde yapılır.

- Kargo ile gönderilen ürünlerin kargo ücreti gönderen tarafından ödenecek, dönüş kargo ücreti Necron Elektronik tarafından ödenecektir.

- Hiçbir koşulda irsaliyesiz (kargo) ürün kabul edilmeyecektir.

- Arızalı olarak elden veya kargo ile yollanan tüm ürünler, gerekli taşıma koşullarını yerine getirecektir. ( Anti statik koruyucu, baloncuklu poşet ve kutu gibi...)

- Teknik servise gönderilen arızalı ve değişim talepli ürünler aksi belirtilmedikçe iade faturasıyla birlikte gönderilmemelidir.

- Ürünün üzerinde ürüne ait okunabilir barkod seri numarasının olması gerekmektedir. Olmadığı takdirde garanti kapsamına girmemektedir.

- Kargo ile gönderilen ürünlerde ürünlerin mutlaka sevk irsaliyesi ile gönderilmesi, gönderilen irsaliyede ürün seri/model /arıza bilgilerinin yazılması ve paket içeriğiyle irsaliyede belirtilen ürünlerin uyuşması gerekmektedir. Aksi takdirde kargo kabul edilmeyecektir.

- Necron Elektronik ürünleri ile birlikte verilen garanti belgesinin kullanılmasına 4077 sayılı kanun ile bu kanuna dayanılarak düzenlenen TRKGM-95/116-117 sayılı tebliğ uyarınca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından 24618 sayısı ile izin verilmiştir. Necron Elektronik kanun ve mevzuatın belirlediği yükümlülüklere uymayı kabul ve taahhüt etmektedir.

Bilgilendirme;

- Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

- Yerinde servis hizmetinde olan ürünlerin kurulumunun üçüncü şahıslar tarafından gerçekleştirilmesi ürünü garanti dışı bırakır. 

- Ürünlerde kullanılan aküler uzun süre depolanacaksa 4 ayda bir kere şarj edilmesi gerektiğinden satışa hazır ürünlerin raf ömrü 4 ay olarak belirlenmiştir.  4 ay süresinde kurulmayan veya kullanılmayan ürünlerin aküleri ve ilişkili arızaları garanti dışıdır.

- Atölyemize gelen ürünlerden garantisiz olan ürünlerle ilgili teklif süreçlerinin olumsuz gelişmesi durumunda ürün bazında arıza tespit bedeli alınır.

- Ürünle beraber kullanılan ve önerilenler dışında olan elektrik tesisatından; yer değiştirme, yanlış ve yetersiz bakım, kalibrasyon veya yanlış kullanımdan, mal için yayınlanan çevre spesifakasyonlarına aykırı işletimden, hava tesisatının yetersizliği, malın aşırı nemli veya sıcak ortamda kullanılması, elektronik devrelere zararlı, aşındırıcı ortamda çalıştırılmasından; kaza, nakliyat, doğal afetlerden kaynaklanan, elektrik şebekelerinden doğan tüm arızalarda ürün garanti kapsamı dışında kalır.

- Arıza kabulü sırasında yapılan genel incelemede ürünü garanti dışı bırakan bazı problemler anlaşılamayabilir. Daha sonra teknik servis ekipmanlarıyla yapılan ayrıntılı incelemede bu kusurların ortaya çıkması durumunda ürün müşteriye geri iade edilir.

- Uygunsuz paketleme ve sağlıksız taşıma sırasında meydana gelen arızalar, ürünün herhangi bir yerinde ezik, vuruk, çizik fiziki hasarlar ürün garanti kapsamı dışında bırakır.

- Üründe çatlak ve kırık, ürün üzerindeki vidalarla oynama veya kayıp, üzerindeki etiketin çıkarılması, yırtılması, okunamaz şekilde olması, seri numarasının değiştirilmesi, yırtılması, okunamayacak şekilde olması  ve/veya ürünün üzerinde çıkarılamayacak etiket yapıştırmak veya sökülmüş etiketin kalıntıları ürünü  garanti kapsamı dışında bırakır.

- Elektronik parçalarla oynanması, değiştirilmesi, ürün üzerindeki herhangi bir parçanın zarar görmesi, kırılması veya zarar görmesi ürünü garanti kapsamı dışında bırakır.

- Necron Elektronik’in onayı olmadan ürüne müdahale edilmesi, içten veya dıştan müdahale edilmesi, tamir edilmeye çalışılması ve parça değiştirilmesinden kaynaklanan hasar ve arızalar, yetkili olmayan bir servisin/satıcının/şahsın/kuruluşun müdahale etmesi halinde oluşabilecek arzalar garanti kapsamı dışında kalır. Ürünlerin dış yüzeylerinin (kabin-kapak-ön panel) bozulması, kırılması, çizilmesi, zamanla ve kullanılma ile oluşan eskime, yıpranma, tozlanmanın yaratacağı arızalar garanti kapsamı dışındadır.