Necron Energy
story

Faaliyet Alanları

Elektrik altyapısı, enerji kalitesi, enerji depolama sistemleri ve iş sürekliliği problemlerini çözmeyi çalışma ilkesi haline getirmiş; bu ve paralel alanlarda çevreci, verimli ve yüksek kaliteli ürün ve hizmetler üretmektedir.

Günümüzün lideri olan otomotiv, ulaşım, enerji, havacılık, savunma sanayi vb sektörlerin yakın gelecekte elektrik enerjisini ve bileşenlerini yoğun bir şekilde kullanacak olması faaliyet alanımızın çok hızlı bir şekilde gelişeceği manasına gelmektedir.