Necron Energy
story

Kalite Politikamız

ISO 14001 - Çevre Politikası

* Faaliyetlerimiz sırasında oluşan katı atıklarımızla ilgili azaltıcı önlemler alıp, tekrar kullanım veya geri kazanım imkanlarını uygulamaya almak,
* Çevre ile ilgili  ulusal kanun ve yönetmeliklere uymak,
* Faaliyet ve Hizmet ile ilgili süreçlerde çevresel boyutları/etkileri dikkate alarak kirliliği, kaynağında önlenmeye çalışmak,
* Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir çevresel kaza veya acil durumda, çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirler planlanıp uygulamak,
* Çevre konusunda başarıya ulaşmak için tüm çalışanlarımız bilinçlendirmek ve bireysel sorumluluk kazandırmak için eğitimlere tabi tutmak,
* Yapılan çevresel iyileştirmeler ile çevremizdeki kuruluşlara örnek olmak,
* Çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek .

ISO9001: Kalite Politikası

* Müşterilerimizi memnun etmek, istenilen ürünü, hizmeti eksiksiz olarak, uygun fiyatta ve zamanında vermek başka bir deyimle istenilen kalitede karşılayabilmek asıl amacımızdır.
* Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz şirketimizin ayrılmaz birer parçasıdır.
* Çalışanlarımızın eğitim ve refah seviyesini yükseltmek, kalite felsefesini çalışma ve sosyal hayatlarının ayrılmaz birer parçası haline getirmek için gerekli eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını düzenlemek ve sürekli iyileştirmek asıl gayemiz içerisinde yer almaktadır.
* Gelişen teknoloji ile paralel ilerleyerek, kalitemizi, müşteri memnuniyetimizi ve rekabetçiliğimizi en üst seviyeye çıkarmak hedefimizdir.
* Bütün bu çalışmalarımızı yaparken çevreye, doğaya zarar vermeden, hukuk kuralları çerçevesinde çalışarak daha ileriye gitmeyi amaçlıyoruz.

OHSAS 18001 - ISG Politikası

* Ürün ve hizmet oluşturma şartlarında meydana gelen riskleri belirlemek ve katlanabilir seviyelere indirmek için çalışmalar yapmak • ISG ile ilgili  ulusal kanun ve yönetmeliklere uymak,
* Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda, zararları en az düzeye indirecek tedbirler planlanıp uygulamak,
* ISG konusunda başarıya ulaşmak için tüm çalışanlarımız bilinçlendirmek ve bireysel sorumluluk kazandırmak için eğitimlere tabi tutmak,
* İş Güvenliği konusunda yapılan iyileştirmeler ile çevremizdeki kuruluşlara örnek olmak,
* ISG performansımızı sürekli iyileştirmek.

ISO27001: BGYS Politikası

Necron A.Ş, yönetimi olarak, Necron A.Ş. nin Kalite Yönetim Sistemi'nde ifadesini bulmuş olan misyon, vizyon ve politikalarına bağlı olarak, Ups, regulatör, invertör, redresör imalatı bakımı ve onarımı, sistem odası, data ve enerji altyapısı yapımı bakım ve onarımı, kuru tip bakımsız akülerin satışı ve servisi ile karşılamaktadır. 

Bilgi güvenliği, kurumun, şirketin ürettiği, hazırladığı ve taraflarına karşı sorumlu olduğu bilgilerin gizliliği, bütünlüğü ve kullanılabilirliğinin korunması faaliyetleridir. Bu faaliyetler bilginin, doğruluk, açıklanabilirlik, inkâr edememe ve güvenilirlik gibi diğer özellikleri de kapsayacak şekilde korunmasını sağlamalıdır.

Necron A.Ş.’nin bilgi güvenliği faaliyetlerini yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetler:

* Bilgi işlem hizmetlerinin devamlılığı kişilerden bağımsız, kurumsal bir çatı altında, BGYS kapsam ve sınırları içinde sağlanacaktır. 

* Yüksek bilgi ve tecrübe gerektiren ağ kurulumlarının yapılandırılması BGYS kapsam ve sınırları içinde sağlanacaktır.

* Kurum / kuruluşlarda var olan ağların sürekli çalışır durumda olması için gerekli işletim ve teknik destek hizmetleri BGYS kapsam ve sınırları içinde verilecektir.  

* Bilgi işlem altyapısı / donanım / yazılım  sistemine dayalı rutin işlerde operatörlük hizmetlerinin verilmesi ve veri güvenliğinin sağlanması BGYS kapsam ve sınırları içinde yer alacaktır.

* Müşterilerimizin, sözleşme dâhilinde hizmet verdiğimiz kurum / kuruluşların beklentilerini yüksek düzeyde karşılamak, bilgi işlem yeteneklerini artırmak, teknolojik gelişmelerden haberdar ederek faaliyet / süreç / performans hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olunması BGYS kapsam ve sınırları içinde sürdürülecektir. 

* BGYS kapsamı ve sınırları içinde hizmet verdiğimiz tüm bilgi teknolojileri sistemlerinde işlenen  her türlü gizli / ticari / özel bilginin, hizmet verdiğimiz kurum / kuruluşun müşterisinin mahremiyeti olduğunu kabul ederek, bu bilginin herhangi bir yerde / kişi / kurum / kuruluşta müşterinin bilgisi / onayı olmaksızın Gizlilik / Bütünlük / Elverişlilik şartlarına bağlı kalarak elde edilemezliği  sağlanacaktır.

* BGYS kapsam ve sınırları içinde kalmak koşulu ile BGYS politikası, yasal ve düzenleyici gereksinimlere uyacak, sözleşmelerden doğan veya üçüncü şahısların yükümlülüklerini veya bağımlılıkları dikkate alacaktır.

Necron A.Ş. bilgi güvenliği faaliyetlerinin yerine getirilmesi için gerekli kontrol mekanizmaları kurmaktadır. Kontrol hedeflerinin belirlenmesi, kontrollerin yapılması ve sürekliliğinin sağlanması için bir taslak çalışması başlatılmıştır. Bu çalışmada kontrollerin bağlı olacağı risk yönetimi ve risk denetimi yapısı kurulmuştur.

Özellikle dış kaynak kullanımına dayalı olarak hizmet talep eden kuruluşlara yönelik çalışmaları olan Necron A.Ş. kendisinden hizmet alan kurumların / kuruluşların en önemli sermayesi, varlığı olan bilgilerinin iyi veya kötü niyet aranmaksızın, 3. taraflarca kullanılmasının garantisini vermek zorundadır. Şartnamelerin öngördüğü ve sözleşme hükümleri içinde yer alan, kurum / kuruluşun faaliyet gösterdiği alanlardaki en yüksek icracı yapının zorunlu gördüğü yasalara ve ilgili mevzuat kurallarına uyumlu faaliyetlerde bulunmak temel bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu gereklilikleri yerine getirmek amacı ile gerek donanım ve yazılım bazında düzenlemeler yapılacak, gerek tüm personelimizin farkındalık – bilinçlendirme – uygulama – geliştirme eğitim ve alıştırmaları gerçekleştirilecektir.

Bilgi güvenliğinin diğer bir boyutu ise iş devamlılığı yönetiminin sağlanmasıdır. Bu nedenle gerekli yedek yapıları sağlanarak herhangi bir iş devamlılığı yapısında Necron A.Ş. Sorumluluğuna giren alanlardaki kırılma ve kopma durumları bertaraf edilecektir.

Bilgi güvenliği politikamızı desteklemek üzere kurulan BGYS dokümantasyonunda

* Uyulması gereken kurallar
* Prosesler
* Prosedürler
* Kontroller

Yer almaktadır.